โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2018

ปรับฮวงจุ้ยปี 61 พิชิตการเงิน

ที่สำคัญสุด ผู้ที่จะแก้ฮวงจุ้ยนั้นต้องเป็นคนที่ใจบุญ ประกอบความดี รู้จักรักชีวิตผู้อื่นโดยเฉพาะตัวเขา คมเดช บัณฑิต อนุกูล จะปล่อยปลาสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัมเป็นกิจประจำและยังอุทิศตนด้วยการออกดูและแก้ฮวงจุ้ยให้แก่ผู้อื่นแบบฟรีอีกด้วย เพื่อขยายเผยแพร่ศาสตร์ให้กว้างไกล

ซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้ อาจารย์ คลังจินดา คลังเงินตรา ก็มิได้หวงไว้แต่อย่างใด พร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ....จะได้ยกผมเส้นเล็กๆออก แล้วก็มองเห็นเทือกเขาอันสง่างามอย่างมั่นคง เพื่อให้ ฮวงจุ้ย อยู่ยาวนาน

โดยไม่ล้า สมัย
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด